Dekking Verbouw verzekering

Aanvraag Verbouw verzekering

Waarom een verbouw verzekering?

Een woning in aan- of verbouw (bijvoorbeeld de aanbouw van een garage of serre) staat bloot aan diverse risico’s. Vaak zijn dat risico’s die niet gedekt zijn onder uw particuliere opstal-, inboedel- of aansprakelijkheidsverzekering.

Een paar voorbeelden:

 • Stormschade aan de half afgebouwde extra bovenverdieping.
 • Diefstal van bouwmaterialen.
 • Waterschade aan de nieuwe parketvloer of aan het stucwerk door een lekkende cv-installatie.
 • Het natuurstenen keukenaanrechtblad dat in eigen beheer gemonteerd wordt, breekt.
 • Scheuren in de muren van de eigen woning of die van uw buren door hei- of graafwerkzaamheden.
 • Bij de opbouw van een steiger veroorzaakt u schade aan de auto van de buren.

U heeft ook dekking bij het inschakelen van een aannemer

Vaak heeft een aannemer al een bouwverzekering (CAR-verzekering) afgesloten. Toch kan het voor u verstandig zijn om zelf een Verbouw verzekering speciaal voor particulieren af te sluiten.

De voordelen van de Verbouw Verzekering:

 • Alle partijen die in uw opdracht werken, zijn meeverzekerd. Denk bijvoorbeeld aan de loodgieter, elektricien of de keukeninstallateur.
 • De Bouwverzekering voor particulieren dekt ook de werkzaamheden die u zelf aan (delen van) het bouwproject uitvoert.
 • U bent zeker van een goede dekking tijdens het gehele bouwproces. U bent niet afhankelijk van de verzekering van de aannemer.
 • U bent er zeker van dat de premie is betaald.

U kiest de dekking die bij u past

De Verbouwverzekering voor particulieren biedt een ruime dekking tegen schade als gevolg van beschadiging of diefstal tijdens de bouw. U verzekert minimaal de rubrieken I en II.

Wat is verzekerd met de Verbouw verzekering? 

I Het bouwwerk

Dekking tegen schade aan het bouwwerk door bijvoorbeeld storm, brand, instorting of waterschade. Ook diefstal van bouwmaterialen of vandalismeschade aan het bouwwerk is gedekt.

II Secundaire aansprakelijkheid

Dekking voor u als opdrachtgever tegen schade veroorzaakt aan derden. De aannemer voert bijvoorbeeld heiwerkzaamheden uit en u wordt aangesproken voor schade aan naastgelegen woningen als gevolg van deze werkzaamheden. Ook schade bij de buren veroorzaakt door uw eigen bouwwerkzaamheden is gedekt. Belangrijk is dat eerst alle andere aansprakelijkheidsverzekeringen voorgaan (van bijvoorbeeld de aannemer die het werk uitvoert).

III Bestaande eigendommen

Dekking tegen schade aan uw eigendommen als gevolg van de werkzaamheden. Bijvoorbeeld scheuren in de muren of instorting van (een deel van) de bestaande woning. Deze rubriek biedt geen dekking tegen bijvoorbeeld diefstal, brand- en/of stormschade. Daarom is het van belang dat u een opstal- en inboedelverzekering heeft. Wij adviseren u de (ver)bouwwerkzaamheden vooraf te melden bij uw opstal- en inboedelverzekeraar.

Rubriek IV Hulpmateriaal

Dekking voor schade aan het hulpmateriaal door bijvoorbeeld storm, brand, instorting. Ook diefstal van hulpmateriaal of vandalismeschade is gedekt. Verzekerd is schade aan uw eigen of door u gehuurd hulpmateriaal. Onder hulpmateriaal verstaan wij bijvoorbeeld een bouwkeet, steigers en gereedschappen. Werkmaterieel zoals kranen, heftrucks en graafmachines vallen niet onder de dekking.

Huisvestingskosten

Dekking voor extra kosten voor uw huisvesting, als de (ver)bouw vertraging oploopt door een verzekerde schade onder Rubriek I Het werk en/of Rubriek III Bestaande eigendommen. Wij vergoeden maximaal € 1.250,00 per maand aan huisvestingskosten voor een periode van maximaal 12 maanden. Wij vergoeden geen boete- en/of schadevergoedingen aan derden.

Let op:

De Verbouwverzekering biedt geen mogelijkheden voor:

 • Werkzaamheden buiten Nederland.
 • Projecten die uitsluitend uit sloopwerkzaamheden of funderingsherstel bestaan.
 • Opdrachten die alleen uit paalfunderingswerkzaamheden bestaan, bijvoorbeeld het rechtzetten van een verzakt gebouw.

Bij specifieke risicovolle werkzaamheden zoals heien of bemalen kan de verzekeraar om inzage vragen in de bouw- en constructieberekeningen.

Wat is niet gedekt?

De Verbouw verzekering kent een aantal uitsluitingen. Zo is voor de aansprakelijkheidsverzekering onder andere schade die bij een andere verzekering is gedekt, niet gedekt. Dit geldt tevens voor letselschade van personen die beroepsmatig betrokken zijn bij de bouwactiviteiten. Heeft u ook uw bestaande eigendommen meeverzekerd? Dan is alle schade die door de verzekerde werkzaamheden is ontstaan aan die eigendommen (onroerende zaken) gedekt, behalve schade door brand of ontploffing, hiervoor is de opstal- of woonhuisverzekering van toepassing.