Over ons

Aanvraag Verbouw verzekering

Welkom op de website van Honig en Honig

Op onze websites kunt u alle soorten verzekeringen onafhankelijk vergelijken op basis van de polisvoorwaarden en/of premie. Vaak kunt u direct online de verzekering van uw keus afsluiten. U kunt diverse verzekeraars objectief vergelijken qua premie en dekking, op basis van de door jouw ingevoerde gegevens.

Verzekeren zoals u dat wilt

Gemak en zekerheid, dat zijn de kernwoorden van onze dienstverlening. Als klant kiest u bij ons zelf de manier waarop u uw financiële zaken wilt regelen. Omdat dit per klant, of zelfs per product anders kan zijn, bieden wij onze klanten drie mogelijkheden:

 1. Persoonlijk advies
 2. Telefonische helpdesk
 3. Online verzekeren via onze website

Welke manier u ook kiest, u bent er altijd zeker van dat u profiteert van onze uitgebreide service en producten van gerenommeerde aanbieders tegen de scherpste premies.

Wij kennen geen verborgen kosten. Alle premies zijn inclusief assurantiebelasting en overige kosten. U ontvangt uw digitale polis per e-mail. Per premiebetaling ontvangen wij een vergoeding per afgesloten verzekering. Hierdoor kunnen wij u advies geven, bemiddelen, uw polis beheren en een eventuele schadeclaim afhandelen.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over een verzekering of de vergelijking? Bel 072-5642669 of mail uw vraag naar info@honigenhonig.nl. Wij geven u graag een toelichting op onze werkwijze. Wilt u advies over uw verzekering, hypotheek, lijfrente of pensioen? Neem dan gerust contact met ons op.

Honig en Honig
Postbus 336
1800 AH  Alkmaar

E-mail: info@honigenhonig.nl
Internet: www.honigenhonig.nl

Telefoon: 072-5642669
Fax: 072-5642931

Openingstijden en bereikbaarheid

Wij zijn 5 dagen per week telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 072-5642669.

Maandagvan 09:00 tot 17:00
Dinsdagvan 09:00 tot 17:00
Woensdagvan 09:00 tot 17:00
Donderdagvan 09:00 tot 17:00
Vrijdagvan 09:00 tot 17:00
ZaterdagGesloten, wel voor noodgevallen bereikbaar
ZondagGesloten, wel voor noodgevallen bereikbaar

Cookiebeleid Honig en Honig

Wat zijn cookies?

De website van Honig en Honig maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst als u onze website bezoekt. Via cookies wordt informatie over uw websitebezoek bijgehouden. Gebruikt u een browser die geen cookies accepteert, dan is het niet mogelijk om in te loggen.

Wie plaatst cookies?

In sommige gevallen plaatst honigenhonig.nl cookies en in sommige gevallen worden er cookies geplaatst door andere partijen dan honigenhonig.nl. In dat laatste geval geldt het privacy- en cookiebeleid van die andere partij.

Wat doen wij met deze cookies?

Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en dat uw gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Bijvoorbeeld wanneer u inlogt voor internetbankieren, de zoekmachine op de website gebruikt of een digitaal formulier invult.

Ook gebruikt Honig en Honig cookies voor het verzamelen en analyseren van bepaalde gegevens over uw bezoek aan onze website, zoals het aantal pagina’s dat u bezoekt, hoe lang u op onze website bent en hoe vaak u terugkomt. Deze gegevens worden gebruikt om de werking en de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren. Honig en Honig verzamelt via deze website geen persoonlijke informatie anders dan uw IP-adres en de informatie die u ons zelf gegeven hebt. Op de persoonsgegevens die Honig en Honig verwerkt is het privacybeleid van Honig en Honig van toepassing.

Hoe kunt u cookies uitschakelen of verwijderen?

U kunt cookies via uw internetbrowser handmatig verwijderen. Of deze automatisch laten verwijderen wanneer u de website verlaat. U kunt uw internetbrowser ook zo instellen dat u een bericht krijgt als er een cookie wordt geplaatst. En u kunt uw browser ook zo instellen dat cookies niet geplaatst mogen worden. U kunt dan alleen niet van alle mogelijkheden van onze website gebruik maken.

Nieuwe ontwikkelingen

De teksten van deze site en dus ook van deze pagina kunnen door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten. Het verdient daarom aanbeveling deze pagina met enige regelmaat te raadplegen indien u onze site bezoekt.

Vragen

Indien u vragen hebt over uw privacybescherming kunt u contact met ons opnemen.

De klant staat bij ons altijd centraal. Uw persoonlijke situatie en uw wensen zijn onze leidraad. In ons dienstverleningsdocument, inclusief dienstenwijzer, beschrijven wij wie wij zijn, wat wij voor u doen, welke kosten u daarvoor betaalt. Wij maken u graag wegwijs bij ons kantoor. In het dienstverleningsdocument vindt u ook onze algemene gegevens, openingstijden, informatie over onze dienstverlening en waar u terecht kunt met eventuele klachten.

Woorden zeggen niet genoeg

Wij geven u via onze  informatie een beeld van wie wij zijn, wat wij doen, hoe wij werken, in welke vakgebieden wij u van dienst kunnen zijn en welke kosten wij hanteren. Waar het echt om gaat, is dat u ervaart dat wij ons persoonlijk betrokken voelen bij uw belang. Vanuit die betrokkenheid proberen wij actief adviezen te geven. Dat kunnen wij niet alleen in woorden overbrengen, maar wel in ons handelen. Dat zult u in de praktijk moeten ervaren. U bent van harte welkom als relatie van ons kantoor.

Bedrijfsnaam en adres

Honig en Honig BV
Postbus 336
1800 AH  Alkmaar

Telefoon: 072-5642669
Fax: 072-5642931

Internet: www.honigenhonig.nl
E-mailadres: info@honigenhonig.nl

Inschrijving Kamer van Koophandel

Honig en Honig, een handelsnaam van Honig en Honig BV, staat ingeschreven bij de kamers van Koophandel onder nummer 37093327.

Dienstverlening en registratie bij de Autoriteit Financiële Markten

Ons kantoor is ingeschreven in het Wft-register onder nummer: 12018846. Wij hebben de volgende vergunningen, op basis waarvan wij u mogen adviseren en waardoor wij voor u kunnen bemiddelen in de volgende branches:

Vergunningen bemiddelen
Financiële dienstProduct/Wft vergunning
Bemiddelen (2:80)Betaalrekeningen
Bemiddelen (2:80)Consumptief krediet (waaronder doorlopende krediet en persoonlijke leningen)
Bemiddelen (2:80)Elektronisch geld
Bemiddelen (2:80)Hypothecair krediet (waaronder hypotheken, woningfinanciering)
Bemiddelen (2:80)Levensverzekeringen (waaronder lijfrenteverzekering, pensioenverzekering, kapitaalsverzekering, levensloop, uitvaartverzekering)
Bemiddelen (2:80)Pensioenverzekeringen
Bemiddelen (2:80)Premiepensioenvorderingen
Bemiddelen (2:80)Schadeverzekeringen (waaronder zorgverzekering, arbeidsongeschiktheidverzekering, brandverzekering, autoverzekering, ongevallenverzekering)
Bemiddelen (2:80)Spaarrekeningen

Bron: AFM, 01-01-2015

Adviesvrij

Wij stellen onze diensten volledig adviesvrij aan u ter beschikking. Dat wil zeggen dat wij in vrijheid alle producten van alle verzekeraars, banken en geldverstrekkers kunnen adviseren. Wij kunnen in onze advisering dus de producten van meerdere verzekeraars en geldverstrekkers betrekken. Wij hebben geen contractuele verplichtingen om uitsluitend voor bepaalde verzekeraars of geldverstrekkers te bemiddelen. In geval van een schadeclaim behartigen wij uitsluitend uw belangen.

Onafhankelijk

Het eigendom van onze onderneming berust geheel toe aan de oprichters. Ons kantoor is onafhankelijk. Dat wil zeggen, dat er geen financiële instellingen zijn, zoals banken of verzekeringsmaatschappijen, die geheel of gedeeltelijk eigenaar zijn van ons kantoor. Voor jou is dit belangrijk, deze onafhankelijkheid maakt het namelijk mogelijk u objectief te adviseren.

Opleiding en deskundigheid

Onze werknemers zijn in het bezit van de vereiste vakdiploma’s. Door middel van permanente educatie wordt hun markt-, vak- en wetskennis doorlopend actueel gehouden.

Selectie van aanbieders 

Periodiek maken wij een selectie van de financiële producten die banken en verzekeringsmaatschappijen voeren. Hierbij werken wij met een aantal voorkeursmaatschappijen. Wij bepalen zelf wie dat zijn. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering en bemiddeling.

Heeft u een klacht?

Wij doen ons best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Maar het kan zijn dat u toch niet tevreden bent over onze dienstverlening. Wij hopen dat u dat kenbaar maakt. U kunt dit schriftelijk doen ter attentie van de directie. Daarnaast zijn wij aangesloten bij een onafhankelijk klachtencollege, het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD), onder nummer 300.013409.

KiFid Postbus 93257 2509 AG  Den Haag

info@kidfid.nl

www.kifid.nl

Telefoon 0900-fklacht ofwel 0900-3552248 ( € 0,10 per minuut )

Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de internetsites van Honig en Honig, Postbus 336, 1800 AH te Alkmaar.

Wij verzoeken u vriendelijk deze disclaimer zorgvuldig te lezen. Door deze internetsite te benaderen en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van onze websites

Onze website www.honigenhonig.nl dient primair als informatievoorziening. Hoewel Honig en Honig streeft naar volledige en actuele informatie, verstrekt Honig en Honig geen enkele garantie dat aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. Onvolkomenheden, als gevolg van menselijke vergissingen of technische storingen, kunnen echter voorkomen, waardoor Honig en Honig de juistheid en volledigheid van de gepubliceerde gegevens als polisinformatie, polisvoorwaarden, rentetarieven, rendementen, kostenberekeningen en overige calculaties niet kan garanderen. Honig en Honig garandeert niet dat haar internetsites foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Informatie op onze websites

De informatie op onze websites, waaronder de resultaten van de premieberekeningen zijn van algemene aard en kunnen niet worden gezien als advies. Door online uw premie te berekenen en/of een verzekering af te sluiten maakt u de verzekering voor u persoonlijk op maat. Honig en Honig geeft u geen persoonlijk advies indien uw een verzekering online sluit. Voor een persoonlijk advies kunt u contact opnemen met Honig en Honig. Indien u besluit om verplichtingen met ons aan te gaan, raden wij u aan kennis te nemen van de algemene- en polisvoorwaarden van het betreffende product.

Copyright

De intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) behoren toe aan Honig en Honig of aan derden waarmee Honig en Honig een overeenkomst heeft afgesloten. Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Honig en Honig of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen gebruik.

Online communicatie

De beveiliging van berichten die u per e-mail aan Honig en Honig zendt, is niet gegarandeerd. Honig en Honig raadt derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan Honig en Honig te zenden. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan Honig en Honig te zenden, aanvaard u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Honig en Honig aanvaard geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst), ongeacht of Honig en Honig op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot:

 • aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite
 • de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden
 • de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite
 • defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite
 • het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of
 • het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Honig en Honig of aan jou wordt gezonden
 • misbruik van deze internetsite
 • verlies van gegevens

Toepasselijk recht

Op onze internetsite en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Actualisering en wijzigingen

Honig en Honig behoudt zich het recht voor de op of via de websites aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

Voorbehoud

Alle artikelen, items en (product)informatie op onze websites worden gepubliceerd onder voorbehoud van definitieve acceptatie, eventuele inspectie en (wets)wijzigen. Raadpleeg de polisvoorwaarden voor details. Aan de gepubliceerde informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Privacybeleid

Honig en Honig hecht veel waarde aan het beschermen van de privacy van haar relaties. Persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Honig en Honig houdt zich strikt aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De gegevensverwerking is aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens onder nummer M1170511.

Registratie gegevens

U kunt de websites van Honig en Honig bezoeken en gebruiken zonder dat uw persoonlijke gegevens door ons worden opgeslagen en verwerkt. Pas wanneer u een aanvraag indient voor een offerte of een verzekering, of een schade meldt, vragen wij u een aantal persoonlijke gegevens, zoals naam of uw polisnummer in te voeren. Deze persoonsgegevens zijn noodzakelijk om aan uw verzoek te voldoen of voor het afhandelen van de door jou verzochte transactie. De gegevens worden opgeslagen en eenmalig verstrekt aan de betreffende derde partij, zoals verzekeringsmaatschappij, tussenpersoon, expert, assuradeur of schadeherstelbedrijf. Uw gegevens worden nooit aan andere partijen ter beschikking gesteld. Daarnaast worden uw gegevens verwerkt voor het onderhouden van contact en voor het toesturen van productgerichte informatie . Honing en Honig tracht haar diensten zoveel mogelijk af te stemmen op basis van uw behoefte en wensen.

Inzage gegevens

Wanneer u uw persoonlijke gegevens wilt inzien, dan kunt u per e-mail contact met ons opnemen. Honig en Honig stuurt u dan per e-mail een overzicht van uw gegevens zoals die bij ons geregistreerd zijn. Indien u via ons een verzekering hebt afgesloten, dan zijn uw persoonlijke gegevens opgeslagen in de Digitale Polismap. Deze polismap is beveiligd. U heeft toegang tot uw gegevens via een inlognaam en een wachtwoord. In de polismap kunt u uw gegevens te allen tijde wijzigen.

Wijzigingen in het Privacybeleid

Honig en Honig behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd.

Werkzaamheden Honig en Honig 

Waaruit bestaan de werkzaamheden bij advies?

 • Inventarisatie van uw financiële situatie en gegevens, uw doelstellingen en wensen
 • Uitleg van uw mogelijkheden en bespreking vervolgtraject
 • Uw klantprofiel opstellen
 • Klantadvies met motivatie en bespreken
 • Offertes opvragen, marktvergelijking op basis premie en polisvoorwaarden
 • Definitieve offerte(s) opmaken en bespreken

Waaruit bestaan de werkzaamheden bij bemiddeling?

 • Opstarten aanvraag procedure
 • Aanvraagformulier(en) opmaken en medische waarborgen organiseren
 • Uw klant- en polisadministratie bijwerken
 • Bewaken voortgang aanvraag en (medische) acceptatie
 • Controle output van aanbieder, polis, premie en voorwaarden
 • Juridische documenten nalezen en controleren

Waaruit bestaan de werkzaamheden bij beheer?

 • Administratie en archivering
 • Informeren over product, fiscale en wettelijke wijzigingen
 • Beantwoorden van algemene vragen, telefonisch en per e-mail
 • Algemene administratieve werkzaamheden: zoals aanpassen persoonlijke gegevens of betaaltermijn
 • Digitale polismap
 • Persoonlijk financieel overzicht
 • Uitgebreide en onafhankelijke hulp bij schade

Bovenstaande beschrijving is slechts een samenvatting en globale beschrijving van onze werkzaamheden. Per klant en per doelgroep zijn er verschillen in dienstverlening.