Premie Verbouw Verzekering

Aanvraag Verbouw verzekering

Wat kost de Verbouw verzekering?

De premie is éénmalig en geldig voor bouwwerken met een bouwsom tot € 500.000,00 en een bouwtermijn van maximaal 12 maanden.

Maatwerkofferte Verbouw verzekering

U kunt een maatwerk offerte voor de Verbouw verzekering aanvragen als:

  • De bouwsom hoger is dan € 500.000,00
  • De bouwtermijn langer is dan 12 maanden

Voorbehoud

Bovengenoemde premies zijn inclusief 21% assurantiebelasting en dienstverlening en gelden onder voorbehoud van acceptatie, eventuele inspectie en (wets-)wijzigingen. Premies en voorwaarden kunnen door de maatschappij worden aangepast.

Minimumpremies

Alle genoemde premiebedragen zijn minimumpremies. Als de uiteindelijke bouwsom lager uitvalt en/of de bouwperiode korter is geworden, vindt er geen premierestitutie plaats.

Eigen risico

Het eigen risico bedraagt € 500,00.
Bij schade als gevolg van diefstal, vandalisme, storm, paalfunderingswerkzaamheden en/of bemaling geldt een eigen risico van € 1.000,00 per gebeurtenis.

Het ingevulde online aanvraagformulier voor de Verbouw verzekering dient hierbij als grondslag.

Meer weten over de Verbouw verzekering?

Als u vragen heeft of meer informatie wenst over de Verbouw verzekering, bel Honig en Honig 072-5642669 of mail uw vraag aan info@honigenhonig.nl. Wij zijn u graag van dienst.